image  

วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฆิ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ที่ รพ.สต.หนองตะแบก ต.สะพานหิน ซึ่งเป็นการปฎิบัติงานวันสุดท้าย